SPIEGELHOL
PROGRAMMA VAN HET PROJECT SPIEGELHOL 2008

INLEIDING
Stichting Spiegelhol
KvK 20139941
Postbank 5405986
Bestuur: Pieter Vastbinder, Boudewijn Molkenboer, André Peters
Productieleiding: Dorien Eggink

EXPOSITIE 'DE EERSTE WEERSPIEGELING'
Duur: zaterdag 9 augustus tot en met zondag 31 augustus
Locatie: ElectronKunstreactor (de bovenkamer, de hal boven en beneden, de ontmoetingsruimte, KOP en buiten).
!!!! Vanaf maandag 25 aug is de hal beneden en KOP niet meer beschikbaar vanwege Expeditie Belcrum.
Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur. Er zijn ook activiteiten op avonden gepland. pieter is gedurende het gehele project aanwezig als gastheer, suppoost en spiegelbegeleider.

PROGRAMMA EXPOSITIE 'DE EERSTE WEERSPIEGELING'

OPENING
Zaterdag 9 augustus om ???? uur
 • Ontvouwing van het concept. Het spiegelhol is een idee, een denk-beeld. Het spiegelhol is een ideeëngenerator.
 • Start van de Spiegelacademie. Opening van het academisch jaar door Rebecca Nelemans. Presentatie van het onderzoeksprogramma van de zomercolleges: filosofie, wetenschap en kunst van de spiegel.
 • Oprichting van De Unie van de Spiegel. Alle aanwezigen worden verzocht toe te treden tot De Unie van de Spiegel. Afwezigen kunnen altijd later toetreden.
 • Opening van de expositie. Toelichting bij de proefopstelling door Rick Siebers, voorzitter studentenprojectgroep Fontys TNW (zie verderop: wetenschap).
 • Performances. Medewerking: Anselma Bueler; Johanna Schweizer.

  DAGELIJKSE ACTIVITEITEN
 • Tussen 12 en 13 uur: De Lichamelijke Oefeningen. Deze spelen zich af voor een spiegelwand in de hal en zijn het opwarmertje voor en een voorbereiding op (nieuwe) spiegelervaringen. Wie zingeeft doet mee! Medewerking: pieter
 • De spiegelwand nodigt ook kinderen uit om zich vrij te bewegen, te dansen; stil zitten en kijken mag ook. Medewerking: kinderen. Zij houden via de spiegel toezicht op zichzelf. Of zou de spiegel dat doen?
 • Als het weer het toelaat - ongeveer 3 kwartier zon voor een paar liter water - wordt er buiten gekookt met behulp van een - meer kan ook - spiegelkoker.
 • Elke bezoeker wordt uitgenodigd tot spiegelonderzoek. Aan de hand van een vragenlijst worden mondelinge en/of schriftelijke interviews afgenomen.
 • Na bezichtiging van de expositie vertellen de bezoekers hun ervaringen aan hun spiegelbeeld.
 • Voor het publiek, kinderen gaan voor, is een tweelingspiegelkom beschikbaar. Dit zorgt voor een lichamelijke benadering van een toekomstige spiegelholervaring.
  Een tweelingspiegelkom ontstaat als je een spiegelhol deelt/splitst/doormiddensplijt. Je krijgt dan 2 spiegelkommen. Uitnodiging: "Kom in de spiegelkom?!" "Waarom?" "Om te hollen!"
  Wanneer je in een spiegelkom van 4 meter doorsnee loopt of liever holt, ervaar je vanzelf het ronde gegeven van het holle.

  ONDERZOEKSPROGRAMMA-AANBOD PER ONDERDEEL

  BEELDENDE KUNST
  Marijke Hooghwinkel: Twee geluidbeelden. Zij verzorgt ook de hand-out/bijsluiter bij de expositie.
  Marina Minnaar: Edelsmid. Ontwerp voor een hol HandHangZakspiegeltje.
  Ontwerp: een spiegellijst.
  Eric Verdaasdonk: Nieuw werk. Tweeluik.
  Jake de Vos: Bestaand werk. Mogelijk nieuw werk.
  Loek Grootjans: Doet mee. Weet nog niet hoe. Voelt zich filosofisch aangesproken door De Bovenkamer Herzien. Mogelijke bijdrage: een essay, nieuw werk, reflectiebijeenkomst.
  Eloi Koreman: (nog in overleg) Leverde een schriftelijke reactie op het spiegelholconcept onder de titel Zelfspiegel. Overweegt een bijdrage in de vorm van beeldend werk. 'Wel-licht'.
  Anja Antonia Maas: (nog in overleg) Nieuw werk.
  Johanna Schweizer: Nieuw ruimtelijk werk.

  KUNST DIVERSEN
  Literatuur. Boekbespreking: Luigi Pirandello: "Iemand, niemand en honderdduizend". (groepsbijeenkomst olv pieter).
  Film. Op de wekelijkse woensdag IDFX filmavond wordt Tarkovsky's Spiegel gedraaid en nabesproken. Voor de andere twee weken wordt naar andere titels gezocht.
  Literatuur. Er komt een Spiegeleditie van CFK.CFK: het cultblad van Breda; een uitgave van IDFX. SpiegelCFK onder redactie van Peter de Jaeger.
  Architectuur. Gebouw F wordt benaderd om aan het onderdeel 'de spiegel in de architectuur' een bijdrage te leveren.
  Divers. Geurt Grosfeld is bereid een nog nader in te vullen bijeenkomst voor zijn rekening te nemen.
  KOP. Van de kunstenaars die een atelier in Electron hebben, hebben, degenen die hieronder vermeld worden, toegezegd een interpretatie te leveren op het concept spiegelhol. Deze werken worden geëxposeerd bij KOP van 9 tot 24 augustus.
  Hanneke Barendregt, Lenneke te Kiefte, Corry van Hoof, Wick Akkermans, Emmy Dijkstra, Liesbeth Verhoeven, Constant van der Heijden, Tertius van der Laken, Mark Molenschot, Etienne Reijnders, Babette van Veen, Anneke Hendrikx.

  FILOSOFIE
  Onderzoek Onder de noemer 'De Bovenkamer Herzien' worden drie socratische gesprekken - eerste aanzet tot onderzoek- aangeboden. Aantal deelnemers: maximum 12.
  Het aanbod wordt gedaan aan drie verschillende geledingen:
  a. Werkenden binnen culturele organisaties.
  b. Bewoners/geïnteresseerden.
  c. Filosofen, wetenschappers, kunstenaars (van elk 4).
  Evaluatie van dit onderdeel moet leiden tot een vervolgonderzoek met meerdere bijeenkomsten per geleding. Medewerking: Els Backx en pieter
  Tekstlezing. "Wat spiegels betreft" van Umberto Eco (1985).
  Filosoferen met kinderen. (2x 1dagdeel overdag) woe 13/8 en don14/8 van 2-3
  Jonge kinderen reageren naar verwachting zeer spontaan. Wat uit het onderzoek met kinderen komt hangt af van de vraag of verhaal waarmee ik begin.Er zijn en worden contacten met scholen gelegd.
  Bedoeling is nog voor de vakantie op scholen met kinderen te filosoferen. Dan kunnen ze eventueel in de vakantie terugkomen en doorgaan (permanente educatie).
  Installaties. 'De Bovenkamer Herzien' krijgt een huiselijke inrichting.
  Medewerking: Adriaan Muller, Ester Dobler, familie de Jaeger
  De Kniespiegel.
  Herleving van de nooit publiekgemaakte serie DE KNIETJES.
  Verwerking van de hype "Voetbalknietjes".
  Onderzoek naar trendsetting: "De knie is weer helemaal terug!".
  Taalfilosofie. De taal uitvergroten.
  Installatie: "Wat zegt het woordenboek?!" "Wat zegt de encyclopedie?!"

  WETENSCHAP
  Installaties Presentatie proefopstelling Fontys TNW. Via bemiddeling van ASIA-TN Ingenieurs- en adviesbureau van De FontysHogeschool hebben studenten voor Stichting Spiegelhol, extern opdrachtgever, een spiegelcilinder geproduceerd. Zij hebben een complete toelichting bij de opstelling aangeleverd, zodat deze ook door anderen aan het publiek gepresenteerd kan worden.
  Lezing. De projectvoorzitter van de Fontysprojectgroep Rick Siebers is gevraagd 'vakantiewerk' (een presentatie van de installatie verzorgen) te doen. Hij is voor dit programma-aanbod nog in beraad. (zie ook: opening)
  Toegepaste wetenschap. Spiegeltherapie bij fantoompijn of -jeuk. Installatie: De Fantoomspiegel. Spiegelervaring/oefening: hoe kan ik mijn arm als een fantoomarm voelen? (met dank aan Manon en Marcus. Wat er niet is, kun je laten zijn. Wat er is, kun je laten verdwijnen.) (bijdrage: Marcus en Etienne?)

  Onderzoek en activiteiten
  Kunsthistorie. Rebecca Nelemans. Kunsthistorische bijdrage aan de opening.
  Natuurwetenschappen. Docent natuurkunde Lex Donker verzorgt een les geometrische optica.
  Gezondheidszorg. Gespecialiseerd kinderfysiotherapeute Thérèse Hermans demonstreert de rol van de spiegel in de praktijk.
  Gezondheidszorg. De rol van de spiegel in de Mensendieckoefentherapie. Medewerking wordt gezocht.
  Uitzending gemist? VPRO Boeken: Uitzending over het boek "De Breinmachine" van Marc Nelissen. Mensen hebben spiegelneuronen in hun brein. Het boek is aangeschaft en is voor het publiek beschikbaar. Groepsboekbespreking.

  En dan is er nog
  spiegelhol.nl

  pieter
  x x
   x