Portret als Spiegel

Uitnodiging

Op zaterdag 14 april van 15 tot 17 uur vindt in de Centrale Bibliotheek van Breda in Molenstraat 6 de opening van de expositie ‘Portret als Spiegel’ plaats.
De expositie laat de presentatie zien van een samenwerkingsproject van kunstenaar Martin Peulen en filosoof Pieter Vastbinder.
Woensdagavond 18 april zal er een ontmoeting plaatsvinden geïnspireerd door de maand van de filosofie onder de noemer ‘Portret als Spiegel van de Ziel’.
De expositie is te bezichtigen tot en met 5 mei.

Aan de basis van het project stond de uitnodiging van Martin om Pieter te portretteren. Het was het begin van een programmatisch groeiproces van portretten. Het portretteren door Martin van Pieter, het gesprek tijdens en het nagesprek over het portretteren bracht hen op het idee het proces van portretteren als een soort estafette voort te zetten. Pieter mocht 2 mensen uitkiezen die door Martin geportretteerd zouden worden. Op hun beurt mochten zij elk weer iemand vragen. En zo verder. Op deze manier is de serie portretten aan weerszijden als een rizoom (een wortelstelsel) uitgegroeid. Daardoor is het gesprek en de beleving van de geportretteerde met behulp van tekst vergroeid aan het portret. Elk van de portretten is voorzien van een tekst die een weerslag is van de portretervaring van de geportretteerde. Elke tekening wordt vergezeld door een aantekening. Teksten en tekeningen zijn zo sprekende portretten geworden. Wat zeggen ze en wat laten ze zien?

Programma van de opening

Welkom door Martin en Pieter

Inleiding door Jetty Rattink

Vertekeningen door Martin en Pieter

Voordracht van portretpoëzie door Tomas De Faoite

Gedichten geïnspireerd op 2 portretten met muzikale begeleiding door Tomas Acton

Verklanking van zelfportretessay door Gert-Jan van den Bemd

Muzikaal Portret door Martijn Rondel

Martin zal het ook wel op een zingen gaan zetten en Pieter zal ook wel wat in de melk te brokkelen hebben.

Genodigden en publiek zullen zich hopelijk ook niet onbetuigd laten.

Woensdagavond 18 april vanaf 20 uur wordt er een ontmoetingsavond gehouden onder de noemer ‘Portret als Spiegel van de Ziel’ in de Centrale Bibliotheek

in Molenstraat 6 Breda.Het thema van de maand van de filosofie is De Ziel. De ontmoetingsavond is door dit thema geïnspireerd. Martin Peulen en Pieter Vastbinder vertellen met hart en ziel hun verhaal over het portretteren als onderzoeksproces en leggen daarbij hun ziel bloot en zetten hun hart te kijk. De kijker en lezer kan in de serie tentoongestelde portretten en teksten hun en zijn eigen ziel en zaligheid terugvinden. Het publiek wordt uitgenodigd de dialoog tussen Martin en Pieter te transformeren tot een driespraak, zoals de geportretteerden ook gedaan hebben. Het publiek draagt daarmee bij aan de ontdekking dat portretteren leidt tot bijzondere ontmoetingen. Het publiek neemt zo deel door ook zijn zegje te doen.

Aan deze avond zullen ook Tomas De Faoite, Tomas Acton en Gert-Jan van den Bemd meewerken.

Martin Peulen 06-10393135

en Pieter Vastbinder 06-49948026

SPIEGEL-UP PODIUM

SPIEGEL_UP PODIUM
POEZIE LITERATUUR PERFORMANCE FILOSOFIE MUZIEK
BIJ CAFEETHEATER BOULEVARD ST. JANSTRAAT 3A BREDA.
ZONDAGMIDDAG 6 NOVEMBER VAN 14.00 U TOT 18.00 U.
ONGESUBSIDIEERD PROGRAMMA MET TOP-ACTS.
GEORGANISEERD DOOR WATT’S UP EN SPIEGELHOL ISM DE BOULEVARD.
——————————————————————
ARTIESTEN VAN FORMAAT BIJ CAFEETHEATER BOULEVARD OP ZONDAGMIDDAG 6 NOVEMBER 2011 VAN 14.00 U TOT 18.00 U.
Op uitnodiging van Watt’s Up onafhankelijk experimenteel podium, Spiegelhol en CafeeTheater Boulevard, Sint Janstraat 3-A, 4811 zk Breda, treden er op zondagmiddag 6 november in de theaterzaal van de Boulevard diverse artiesten op in een gevarieerd programma. Alles een performance, alles een act. Zo ook de initiator van Spiegelhol, Pieter Vastbinder, die als rode draad, als de bindende factor, de uitgenodigde artiesten in wisselende acts zal aankondigen. Podiumprogramma onder de naam: SPIEGEL_UP. Ongesubsidieerd programma met topacts!: Entree 5 euro.

Poezie, Literatuur, Performance, Filosofie en Muziek. Thema: Schijn&Wezen. Het is het tweede Spiegel_Up podium dat georganiseerd wordt sinds Spiegelhol 2008.
.Spiegelhol 2008-2018 is een initiatief van Pieter Vastbinder, filosoof. Elk jaar vinden er in dit kader allerlei kleine en grotere activiteiten plaats, waaronder tentoonstellingen, lezingen, filosofie cafe en meer. Spiegelhol participeert bij diverse organisatie en partijen. En andersom.

Spiegelhol pretendeert een nieuw symbool voor de filosofie te zijn. “Het biedt een gelegenheid voor volledige reflectie; het biedt ruimte aan ieder die compleet wil reflecteren, zich totaal wil spiegelen, geheel, aan alle zijden gelijktijdig, grenzeloos, oneindig, desnoods permanent.” Aldus een citaat op de website, www.spiegelhol.nl

Bij het Spiegel_Up podium onderzoekt SPIEGELHOL schijn&wezen van de werkelijkheid. Wanneer is iets schijn en wanneer is iets wezenlijk? Hoe verschijnt het wezenlijke? Wat verwezenlijkt de schijn? Zijn schijn en wezen wel te onderscheiden? Waaromheen draait de veronderstelde tegenstelling tussen schijn en wezen? Schijn en wezen horen bij elkaar als vraag en antwoord. Hoe heet de eenheid van schijn&wezen? Met dit gegeven in hun achterhoofd, treden de artiesten op.

Artiesten die optreden:
Harry Zevenbergen
. Dichter/schrijver, bloemlezer, literair promotor. En een performer, die een verhaal heeft te vertellen. Zijn werk is vol humor, gevoelig, provocerend, absurdistisch en geëngageerd. Nog steeds Stadsdichter van Den Haag. Trad al eerder op in de Boulevard bij het Butdichterspodium in 2010, met monumentale performing.

Eugène Buskens(met dank aan de Deconstructivistische Dadaïsten , Rotterdam)
Organisator/initiator van o.a. Kunstuur-Rotterdam, een TVprogramma op RotterdamTV. Soms op basis van een live registratie en soms niet. Bedenker van het Filosofie Bedrijf, het bedrijf dat u helpt bij het denken van moeilijke gedachten, het stelt vragen die u waren ontgaan. [aldus een citaat].

Anselma Bueler(Verhalenkunstenaar, Den Haag)
Na haar studie filosofie heeft ze gezocht naar een manier om haar ongewone kijk op de werkelijkheid te laten zien. Dat uit zich o.a. in exentrieke performances. Ze schrijft voorGaleriesen publiceert regelmatig columns over kunst en filosofie.

The Weak and The Strong(singer-songwriter, Rotterdam)
“Geef Johan Visschers een gitaar en een microfoon, en hij doet het publiek ademloos luisteren naar zijn zelfgeschreven nummers. Zijn afwisselende stemgebruik, van zacht gefluister tot uitbundige klanken, zorgen voor hoogtepunten en maken zijn muziek spannend en dynamisch”. Visschers wil liever niet te veel prijsgeven over zijn teksten en muziek. Hij wil zo onbevangen mogelijk de luisteraar overvallen. Het liefst laat hij het moment bepalen wat er gebeurt.

Esther Porcelijn(stadsdichter Tilburg)
Porcelijn is Toneelspeler en dichter. Zij is bezig met een eigen voorstelling over het leven na de dood die zal voeren langs vlakkevloer theaters.Derdejaars filosofiestudent aan de Universiteit van Tilburg en sinds dit jaar verkozen tot Stadsdichter van Tilburg. Zij schrijft vaak over de lichte dingen des levens. Zij wil mensen meenemen in haar verhalen en gedichten.

Pieter Vastbinder(initiator Spiegelhol/filosoof, Breda)
De initiator van Spiegelhol. De drijvende [veer]kracht. Hij is de rode draad, de bindende factor zo je wil, tijdens deze podiummiddag. Zijn aankondigingen zijn tevens acts in performing. In zijn speciale ‘’Spiegelholkostuum’ zal hij zeker verrassen.

George Mensink(performer, Breda)
Mensink, die normaal zelf podia organiseert, werpt zich nu zelf voor de leeuwen. Met een ‘heftige performing’, duister, expressief en overweldigend. Hij staat ook wel bekend als Christus Kut.

Julian Edwardes(muzikant)
Afgestudeerd als autonoom beeldend kunstenaar in 2003, legt hij zich meer en meer toe op het maken van eigen muziek, waaronder ook voor de band ‘Fairplaycommittee. Hij maakt muziek in opdracht voor korte films, animaties en/of promo’s. Recent nog bij bv. de trailers voor ‘Graphic Design Festival Breda’ en het ‘International Film Festival Breda’. Op dit moment werkt hij aan zijn eerste eigen plaat, die gepland staat voor release eind 2011/begin 2012.

Kortom, stuk voor stuk artiesten van formaat die op uitnodiging van Watt’s Up en Spiegelhol optreden op zondagmiddag 6 november in de theaterzaal van CafeeTheater Boulevard in Breda.

Organisatie: Watt’s Up, Spiegelhol, CafeeTheater Boulevard
Locatie: St. Janstraat 3A Breda, CafeeTheater Boulevard.
Datum: zondag 6 november
Aanvang: 14.00 u
Eindtijd: 18.00 u

Entree 5 euro.
Informatie::www.spiegelhol.nl,
www.wattsup1m2podium.blogspot.com
www.boulevardbreda.nl/
E: wattsup@ziggo.nl