Portret als Spiegel

Uitnodiging

Op zaterdag 14 april van 15 tot 17 uur vindt in de Centrale Bibliotheek van Breda in Molenstraat 6 de opening van de expositie ‘Portret als Spiegel’ plaats.
De expositie laat de presentatie zien van een samenwerkingsproject van kunstenaar Martin Peulen en filosoof Pieter Vastbinder.
Woensdagavond 18 april zal er een ontmoeting plaatsvinden geïnspireerd door de maand van de filosofie onder de noemer ‘Portret als Spiegel van de Ziel’.
De expositie is te bezichtigen tot en met 5 mei.

Aan de basis van het project stond de uitnodiging van Martin om Pieter te portretteren. Het was het begin van een programmatisch groeiproces van portretten. Het portretteren door Martin van Pieter, het gesprek tijdens en het nagesprek over het portretteren bracht hen op het idee het proces van portretteren als een soort estafette voort te zetten. Pieter mocht 2 mensen uitkiezen die door Martin geportretteerd zouden worden. Op hun beurt mochten zij elk weer iemand vragen. En zo verder. Op deze manier is de serie portretten aan weerszijden als een rizoom (een wortelstelsel) uitgegroeid. Daardoor is het gesprek en de beleving van de geportretteerde met behulp van tekst vergroeid aan het portret. Elk van de portretten is voorzien van een tekst die een weerslag is van de portretervaring van de geportretteerde. Elke tekening wordt vergezeld door een aantekening. Teksten en tekeningen zijn zo sprekende portretten geworden. Wat zeggen ze en wat laten ze zien?

Programma van de opening

Welkom door Martin en Pieter

Inleiding door Jetty Rattink

Vertekeningen door Martin en Pieter

Voordracht van portretpoëzie door Tomas De Faoite

Gedichten geïnspireerd op 2 portretten met muzikale begeleiding door Tomas Acton

Verklanking van zelfportretessay door Gert-Jan van den Bemd

Muzikaal Portret door Martijn Rondel

Martin zal het ook wel op een zingen gaan zetten en Pieter zal ook wel wat in de melk te brokkelen hebben.

Genodigden en publiek zullen zich hopelijk ook niet onbetuigd laten.

Woensdagavond 18 april vanaf 20 uur wordt er een ontmoetingsavond gehouden onder de noemer ‘Portret als Spiegel van de Ziel’ in de Centrale Bibliotheek

in Molenstraat 6 Breda.Het thema van de maand van de filosofie is De Ziel. De ontmoetingsavond is door dit thema geïnspireerd. Martin Peulen en Pieter Vastbinder vertellen met hart en ziel hun verhaal over het portretteren als onderzoeksproces en leggen daarbij hun ziel bloot en zetten hun hart te kijk. De kijker en lezer kan in de serie tentoongestelde portretten en teksten hun en zijn eigen ziel en zaligheid terugvinden. Het publiek wordt uitgenodigd de dialoog tussen Martin en Pieter te transformeren tot een driespraak, zoals de geportretteerden ook gedaan hebben. Het publiek draagt daarmee bij aan de ontdekking dat portretteren leidt tot bijzondere ontmoetingen. Het publiek neemt zo deel door ook zijn zegje te doen.

Aan deze avond zullen ook Tomas De Faoite, Tomas Acton en Gert-Jan van den Bemd meewerken.

Martin Peulen 06-10393135

en Pieter Vastbinder 06-49948026