Bronnen

De teksten met betrekking tot het spiegelhol hebben zich in de loop van afgelopen jaren aaneengevlochten. Er is gebruik gemaakt van naslagwerken, oorspronkelijke uitgaven, terloopse opmerkingen, letterlijke citaten en wat dies meer zij. Mocht enige auteur of diens uitgever aanspraak op tekst(gedeelt)en willen maken, dan kan hij/zij daarvan rekenschap geven.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.